ساعت کاری : 8 الی 16
فرایند آموزش در شرکت ویرا
  • اسلایدر
  • Admin
  • ۲۰:۵۵:۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
  • 5066

فرایند آموزش در شرکت ویرا

⚫️ آموزش کسب و کار به صورت مرحله ای و متناسب با نیاز فضای کسب و کار اینترنتی
⚫️ پشتیبانی همه روزه و رفع نواقص در فرایند آموزش
⚫️ آموزش عملی کسب و کار جهت تجربه عملی فضای کسب و کار
⚫️ راهنمایی افراد قبل از ورود به آموزش کسب و کار
⚫️ پیشنهاد فعالیت درون مجموعه به افراد آموزش دیده مورد تایید اساتید.
⚫️ استخدام رسمی افراد با تجربه مورد نظر شرکت در زمینه های داخلی مجموعه
⚫️ ارتقا افراد به قسمت های مدیریتی بعد از کسب تجربه و جلب نظر مجموعه
⚫️ معرفی نیروهای آموزش دیده به مجموعه های با حیطه کاری مشابه
⚫️ جذب تمام نیروهای مورد نیاز شرکت ویرا در همه زمینه ها از نیروهای آموزش دیده می باشد.